Πότε και από ποιόν θα κατασκευαστείη επέκταση του δικτύου Αποσελέμη σε Επάνω Μεραμπέλο και Βραχάσι;

            Οι Βουλευτές Ανατολικής Κρήτης του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ,  Μανόλης Θραψανιώτης, Βαρδάκης Σωκράτης, Ηγουμενίδης Νίκος και Μαμουλάκης Χάρης κατέθεσαν από κοινού ερώτηση προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με θέμα

«την επέκταση του δικτύου Αποσελέμη για την υδροδότηση των περιοχών Σίσι, Μίλατος, Ελούντα στη Νεάπολη και των Οικισμών Βραχάσι, Νικηθιανά, Λίμνες, Χουμεριάκος, Μέσα-Έξω Λακκώνια, Κριτσά της Π.Ε. Λασιθίου».

            Με την κατάθεση της ερώτησης, καλείται το αρμόδιο Υπουργείο να δώσει  απαντήσεις για την πορεία των αναγκαίων έργων επέκτασης του δικτύου αγωγών μεταφοράς νερού από την ΕΕΝ Αποσελέμη, καλύπτοντας τις αυξανόμενες ανάγκες υδροδότησης περιοχών που αναπτύσσονται τουριστικά με καλύτερη ποιότητα νερού. Παράλληλα εκφράζεται ο προβληματισμός και η ανησυχία για το φορέα υλοποίησης και διαχείρισης του έργου.  Αν δηλαδή η ευθύνη υλοποίησης του έργου θα ανήκει  στον  Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. που διαθέτει  την κατάλληλη τεχνογνωσία και  εμπειρία από την κατασκευή ανάλογων έργων ενώ και βάσει του θεσμικού του πλαισίου έχει την ευθύνη υλοποίησης και διαχείρισης του συμπλέγματος των έργων Αποσελέμη, ή αν θα ανήκει σε άλλον φορέα συνεχίζοντας έτσι την απαξίωση του Οργανισμού ο οποίος κινδυνεύει να έχει την τύχη της ΕΥΔΕ Κρήτης – Δωδεκανήσου που καταργήθηκε.

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ακολουθεί το κείμενο της Ερώτησης:

Αθήνα,  12 Απριλίου 2022

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό

Υποδομών και Μεταφορών

Θέμα: «Πότε και από ποιον θα κατασκευαστεί η επέκταση του δικτύου Αποσελέμη για την υδροδότηση των περιοχών Σίσι, Μίλατος, Ελούντα στη Νεάπολη και των Οικισμών Βραχάσι, Νικηθιανά, Λίμνες, Χουμεριάκος, Μέσα-Έξω Λακκώνια, Κριτσά της Π.Ε. Λασιθίου;»

Το σύμπλεγμα των έργων του φράγματος και ταμιευτήρα Αποσελέμη των Δήμων Ηρακλείου, Χερσονήσου, Αγίου Νικολάου και Οροπεδίου Λασιθίου των Π.Ε. Ηρακλείου και Λασιθίου, περιλαμβάνει τα έργα υδροδότησης Ηρακλείου Κρήτης και του φράγματος και τον αγωγό μεταφοράς νερού από το φράγμα στον Άγιο Νικόλαο και αποτελεί τη βασική υποδομή για την εξασφάλιση νερού ανθρώπινης κατανάλωσης εξαιρετικής ποιότητας στο μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού και των επισκεπτών της βόρειο-ανατολικής Κρήτης. Στο σύμπλεγμα των έργων περιλαμβάνεται και το έργο της επέκτασης του δικτύου σε επιπλέον περιοχές και οικισμούς της Π.Ε. Λασιθίου το οποίο δεν έχει ακόμη κατασκευαστεί.

Στη διάρκεια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ) Αποσελέμη, ολοκληρώθηκαν τα έργα ενίσχυσης του ταμιευτήρα του φράγματος από το Οροπέδιο Λασιθίου και κατατέθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του συνόλου των έργων Αποσελέμη. Επιπλέον εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση και η συμβασιοποίηση της μελέτης: «Σχέδιο διαχείρισης (Master Plan) των υδραυλικών έργων Κρήτης», ως ένα στρατηγικό περιφερειακό εργαλείο υπό την ευθύνη του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ.) Α.Ε. και την εποπτεία του Υπουργείου Υποδομών,  το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την προτεραιοποίηση και διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων για τα μεγάλα υδραυλικά και αντιπλημμυρικά έργα της Κρήτης υπό το πλαίσιο της ενιαίας διαχείρισής τους.

Φορέας εκτέλεσης όλων των έργων Αποσελέμη αποτελούσε αρχικά η ΕΥΔΕ Αποσελέμη του Υπουργείου Υποδομών και στη συνέχεια ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. στον οποίο σύμφωνα με το νόμο 4138/2013 μεταφέρθηκε στο σύνολό της η εποπτεία, η επίβλεψη και ο άμεσος έλεγχος της μελέτης και κατασκευής, όπως και η διαχείριση και η λειτουργία των έργων της ύδρευσης Ηρακλείου Κρήτης και Αγίου Νικολάου από το Φράγμα Αποσελέμη. Βάσει του ίδιου νόμου όλο το προσωπικό της πρώην ΕΥΔΕ Αποσελέμη μεταφέρθηκε επίσης στον Ο.Α.Κ. Α.Ε. Στο πλαίσιο αυτό ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. αποτελεί δυνητικό δικαιούχο σε προσκλήσεις χρηματοδοτικών προγραμμάτων είτε άμεσα είτε έμμεσα μέσω του Υπουργείου Υποδομών του οποίου και αποτελεί εποπτευόμενο φορέα.

Στις 31/3/2022 εκδόθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.), για το σύνολο των έργων (υφιστάμενων και αυτών που πρόκειται ακόμη να κατασκευαστούν), η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση και λειτουργία του έργου και βαρύνει τον Ο.Α.Κ. Α.Ε.

Επίσης, πρόσφατα (Απρίλιος 2021) ολοκληρώθηκαν και εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών η μελέτη των τοπογραφικών εργασιών, οι υδραυλικές μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Κατασκευή Αγωγών Προσαγωγής Νερού στις Τουριστικές Περιοχές Σίσι, Μίλατος, Ελούντα στη Νεάπολη και στους Οικισμούς Βραχάσι, Νικηθιανά, Λίμνες, Χουμεριάκος, Μέσα-Έξω Λακκώνια, Κριτσά του Ν. Λασιθίου από το φράγμα Αποσελέμη».

Επειδή, με την κατασκευή του συμπληρωματικού έργου της επέκτασης του δικτύου Αποσελέμη θα εξασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής υδροδότηση περιοχών της Π.Ε. Λασιθίου που σήμερα υποφέρουν από λειψυδρία, υποβαθμισμένη ποιότητα πόσιμου νερού και γηρασμένες υποδομές υδρευτικών δικτύων.

Επειδή, ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. βάσει του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου έχει την ευθύνη κατασκευής, όπως και της διαχείρισης και της λειτουργίας των έργων της ύδρευσης Ηρακλείου Κρήτης και Αγίου Νικολάου από το Φράγμα Αποσελέμη καθώς επίσης και την ευθύνη εποπτείας και εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων για το σύνολο των έργων Αποσελέμη.

Επειδή, έχουν ολοκληρωθεί όλες οι μελέτες ωρίμανσης και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου κατασκευής της επέκτασης του δικτύου Αποσελέμη για την υδροδότηση των περιοχών Σίσι, Μίλατος, Ελούντα στη Νεάπολη και των Οικισμών Βραχάσι, Νικηθιανά, Λίμνες, Χουμεριάκος, Μέσα-Έξω Λακκώνια, Κριτσά της Π.Ε. Λασιθίου.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός,

  1. Περιλαμβάνεται το συμπληρωματικό έργο της επέκτασης του δικτύου Αποσελέμη σε περιοχές και οικισμούς της Π.Ε. Λασιθίου στον προγραμματικό σχεδιασμό του Υπουργείου Υποδομών και σε ποιες ενέργειες έχει ήδη προβεί για την χρηματοδότηση του έργου;
  2. Προτίθεται να αναθέσει την ευθύνη της υλοποίησης του έργου στον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. που αποτελεί τον αρμόδιο φορέα εκτέλεσης/διαχείρισης/λειτουργίας των έργων Αποσελέμη και της παρακολούθησης εφαρμογής της Α.Ε.Π.Ο. για τα έργα αυτά καθώς και εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Υποδομών;

Ο ερωτώντες  Βουλευτές

Θραψανιώτης Εμμανουήλ

Βαρδάκης Σωκράτης

Ηγουμενίδης Νικόλαος

Μαμουλάκης Χαράλαμπος

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.

Zeen Subscribe
A customizable subscription slide-in box to promote your newsletter
[mc4wp_form id="314"]