Ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ, με θέμα «Κυβερνητική αδιαφορία για τις ακάλυπτες ανάγκες οδοντιατρικής φροντίδας και τις ανισότητες στη στοματική υγεία».

Ο Βουλευτής Λασιθίου Μανόλης Θραψανιώτης συνυπέγραψε μαζί με βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Κοινοβουλευτική Ερώτηση, την οποία  κατέθεσε  ο Ανδρέας Ξανθός, τομεάρχης Υγείας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, με θέμα «Κυβερνητική αδιαφορία για τις ακάλυπτες ανάγκες οδοντιατρικής φροντίδας και τις ανισότητες στη στοματική υγεία».

Έχοντας και κατά το παρελθόν αναδείξει ζητήματα για την οδοντιατρική φροντίδα, όπως μεταξύ άλλων, της  παροχής προληπτικής οδοντιατρικής φροντίδας στις ευαίσθητες ηλικίες έξι μέχρι δώδεκα ετών που είχε νομοθετήσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ,  ο Βουλευτής Λασιθίου και ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, επανέρχονται για να αναδείξουν τη σπουδαιότητα της φροντίδας της στοματικής υγείας.

Δυστυχώς  επικαιροποιημένα  στοιχεία αποδεικνύουν πως η  παροχή οδοντιατρικής φροντίδας από δημόσιες δομές στη χώρα μας είναι ιδιαίτερα περιορισμένη, γεγονός που υπονομεύει το δικαίωμα πρόσβασης αρκετών συμπολιτών μας σε δωρεάν οδοντιατρικές υπηρεσίες.

Για το λόγο αυτό ερωτάται ο κ.. Υπουργός αν  υπάρχει πολιτικός σχεδιασμός και βούληση για την ενίσχυση της δημόσιας οδοντιατρικής φροντίδας και τη μείωση των ανισοτήτων στη στοματική υγεία του πληθυσμού, καθώς και τον τρόπο στήριξης των οδοντιατρείων στις δομές του ΕΣΥ. Ερωτάται επίσης αν έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ η κάλυψη αναγκών οδοντιατρικής περίθαλψης των πολιτών μέσω σύμβασης με ιδιώτες οδοντιάτρους.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Υγείας
Θέμα: «Κυβερνητική αδιαφορία για τις ακάλυπτες ανάγκες οδοντιατρικής φροντίδας και τις ανισότητες στη στοματική υγεία».

Η στοματική υγεία είναι θεμελιώδης διάσταση της ατομικής και πληθυσμιακής υγείας, καθώς οι στοματικές παθήσεις εμφανίζονται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, πλήττουν την ποιότητα ζωής και είναι εξαιρετικά δαπανηρές για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Η υφιστάμενη στη χώρα παροχή οδοντιατρικής φροντίδας από δημόσιες δομές είναι ιδιαίτερα περιορισμένη, υπονομεύοντας το δικαίωμα πρόσβασης μεγάλης μερίδας του πληθυσμού σε δωρεάν οδοντιατρικές υπηρεσίες. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με την πρόσφατη Έκθεση του ΟΟΣΑ για την Υγεία, η παροχή οδοντιατρικής φροντίδας εμφανίζεται ως σημαντικός δείκτης των ακάλυπτων υγειονομικών αναγκών και της συνολικής ανισότητας στην Υγεία. Στην Ελλάδα που έχουμε το υψηλότερο ποσοστό ιδιωτικών δαπανών υγείας στην Ευρώπη (40%, όταν ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι περίπου 20%) και το υψηλότερο ποσοστό ακάλυπτων υγειονομικών αναγκών (24% του πληθυσμού), η ανύπαρκτη δημόσια οδοντιατρική φροντίδα επιδεινώνει δραματικά το διαρθρωτικό αυτό πρόβλημα και διευρύνει την απόκλιση της χώρας μας από τα ευρωπαϊκά standards. Στην Έκθεση “Ελλάδα- Προφίλ Υγείας 2021” του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναφέρεται ότι στην Ελλάδα η δημόσια δαπάνη για οδοντιατρική περίθαλψη είναι 0% της συνολικής, ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος στην ΕΕ είναι 31% ! Ταυτόχρονα , στο συνολικό όγκο των ιδιωτικών πληρωμών για την υγεία , στην Ελλάδα η οδοντιατρική περίθαλψη αφορά το 4,5%, ενώ στην ΕΕ το 1,4%. Έτσι, η χώρα μας καταγράφει το τρίτο υψηλότερο ποσοστό μη καλυπτόμενων αναγκών οδοντιατρικής φροντίδας στην Ευρώπη (1 στα 12 άτομα) , με ακόμα υψηλότερο ποσοστό (1 στα 6 άτομα) μεταξύ των χαμηλότερων εισοδηματικών ομάδων .

Η παραπάνω εικόνα επιβεβαιώνεται και από τη σχετική με τη στοματική́ υγεία επιστημονική βιβλιογραφία στην Ελλάδα, σύμφωνα με την οποία η οικονομική κρίση ενίσχυσε τις ανισότητες στην πρόσβαση σε οδοντιατρική φροντίδα και δυσκόλεψε ακόμα περισσότερο την κάλυψη των αναγκών των οικονομικά ασθενέστερων κοινωνικών στρωμάτων. Το ποσοστό́ των ατόμων >16 ετών δίχως πρόσβαση σε οδοντιατρικές υπηρεσίες ανέρχεται σε 10,6% στην Ελλάδα και, με βάση τα αποτελέσματα πρόσφατης έρευνας της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, το 60% των παιδιών βρέθηκε να πάσχουν από́ τερηδόνα. Στους ενήλικες τα δεδομένα είναι ακόμη χειρότερα, αφού́ το ποσοστό́ των ατόμων ηλικίας 35–44 ετών με υγιή́ δόντια είναι <1%.

Παρά τη δέσμευση της χώρας στη Στρατηγική του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και στη ρήτρα στοματικής υγείας (Μάιος του 2022), που αναφέρει ρητά ότι η στοματική υγεία αποτελεί κρίσιμο στοιχείο της καθολικής κάλυψης υγείας, στην πράξη η στρατηγική αυτή δεν εφαρμόζεται λόγω ανεπάρκειας των δημόσιων δομών και επειδή δεν υπήρξε ποτέ σύμβαση του ΕΟΠΥΥ με ιδιώτες οδοντιάτρους. Η προσπάθεια που έγινε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για κάλυψη δαπανών προληπτικής οδοντιατρικής φροντίδας παιδιών σχολικής ηλικίας με τη δέσμευση ποσού 40 εκ. ευρώ στον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ του έτους 2019, ακυρώθηκε και εγκαταλείφθηκε μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας από τη ΝΔ. Η νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν πιστεύει στην καθολική κάλυψη υγείας, στην επένδυση στο ΕΣΥ και στην εξάλειψη των ανισοτήτων στην Υγεία, αλλά θεωρεί ότι η αγορά δίνει τις λύσεις και ότι προτεραιότητα της υγειονομικής πολιτικής πρέπει να είναι η «απόσυρση» του Κράτους υπέρ των επιχειρηματιών υγείας και του ιδιωτικού τομέα.

Επειδή, η στοματική υγεία είναι σημαντική αλλά παραμελημένη διάσταση της Δημόσιας Υγείας και η έλλειψη πολιτικής βούλησης από την κυβέρνηση για αυξημένη κάλυψη αναγκών με δημόσιους πόρους , επιδεινώνει την κατάσταση.
Επειδή στη διάρκεια της οικονομικής και υγειονομικής κρίσης αυξήθηκαν οι ανισότητες στην οδοντιατρική φροντίδα και στη στοματική υγεία.
Επειδή, το παγκόσμιο πρόταγμα της καθολικής κάλυψης υγείας δεν μπορεί να διακυβεύεται εξαιτίας των νεοφιλελεύθερων ιδεοληψιών της κυβέρνησης, «αφήνοντας πίσω» τα ευάλωτα κοινωνικά στρώματα.
Επειδή, το ελληνικό κράτος έχει αναλάβει σαφείς δεσμεύσεις εφαρμογής της Παγκόσμιας Στρατηγικής για τη Στοματική Υγεία του Π.Ο.Υ.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός
Υπάρχει πολιτικός σχεδιασμός για την ενίσχυση της δημόσιας οδοντιατρικής φροντίδας και τη μείωση των ανισοτήτων στη στοματική υγεία του πληθυσμού;
Θα στηριχθούν τα οδοντιατρεία των δομών του ΕΣΥ ( Κέντρα Υγείας αγροτικού και αστικού τύπου , νοσοκομεία) και τα ειδικά οδοντιατρικά κέντρα (όπως η Μονάδα της 1ης ΥΠΕ στην οδό Λένορμαν), τόσο από άποψη επιστημονικής στελέχωσης όσο και από άποψη εξοπλισμού και αναλωσίμων ;
Θα υπάρξει πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ για σταδιακή κάλυψη αναγκών οδοντιατρικής περίθαλψης των πολιτών μέσω σύμβασης με ιδιώτες οδοντιάτρους;
Θα υπάρξει ειδική μέριμνα για τη στοματική υγεία του παιδικού και μαθητικού πληθυσμού, προστατεύοντας έτσι τη Δημόσια Υγεία;

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.

Zeen Subscribe
A customizable subscription slide-in box to promote your newsletter
[mc4wp_form id="314"]